Gustav Stokke - Trespilehimling og systemvegg med glassfelt.JPG
Gustav Stokke - Trespilehimling og systemvegg med glassfelt

Gustav Stokke-Hufcor Foldevegg  i møterom - spiserom.JPG
Gustav Stokke-Hufcor Foldevegg i møterom - spiserom
Gustav Stokke-Korridor med systemhimling og Deko FG Glassvegg med dører.JPG
Gustav Stokke-Korridor med systemhimling og Deko FG Glassvegg med dører

Gustav Stokke-Perforert gipshimling og trespilehimling i trapperom 2.JPG
Gustav Stokke-Perforert gipshimling og trespilehimling i trapperom 2